əmtəə

əmtəə
is. <ər. «məta» söz. cəmi> iqtis. kit. Mübadilə üçün istehsal edilən əmək məhsulları; mal. Əmtəə insanın hər hansı bir ehtiyacını təmin edən, habelə başqa şeyə dəyişdirilən şeydir. – <Ömər Lütfi:> Şəhərdə olan bütün əmtəə təcili surətdə ixrac edilməlidir. H. N.. Əmtəə dövriyyəsi iqtis. – malların xalq təsərrüfatında dövr etməsi. Şəhərlə kənd arasında əmtəə dövriyyəsinin artması. Əmtəə istehsalı iqtis. – səciyyəvi xüsusiyyəti, alğı-satqı yolu ilə mübadilə üçün məhsul istehsal etməkdən ibarət olan ictimai istehsal. Əmtəə mübadiləsi iqtis. – mal mübadiləsi, mal dəyişmə. Beynəlxalq əmtəə mübadiləsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”